Na ręce Małżonki, Pani Małgorzaty Wiśniewskiej, składam Jej oraz Rodzinie i Bliskim najserdeczniejsze wyrazy współczucia po śmierci śp. Jerzego Wiśniewskiego, mojego serdecznego Przyjaciela.

Dowiedziawszy się o Jego odejściu do Pana, wraz z grupą 40 kapłanów sprawowałem za Niego Mszę św. w kościele św. Pawła w Tarsie, w Turcji. Kolejną Mszę św. sprawowałem dzisiaj, w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, w kościele św. Jakuba w Warszawie. W dniu pogrzebu, 28 sierpnia, nie mogąc w nim osobiście uczestniczyć z powodu od dawna zaplanowanych zajęć duszpasterskich, będę sprawował za śp. Jerzego kolejną Mszę św., tym razem w Koszalinie.

Odszedł do Boga Człowiek o wielkim sercu i dobroci. Zawdzięczam Mu wiele wspólnie przeżytych dni na pielgrzymkach biblijnych oraz życzliwość i pomoc okazaną w kontekście Nagrody Ratzingera 2014 i wydania pięknego albumu filatelistycznego dla upamiętnienia Jana Pawła II.

Niech Bóg przyjmie Go do swojej chwały, a nas uzdalnia do naśladowania śp. Jerzego w tym, co dobre i szlachetne.

Z darem modlitwy i wdzięcznej pamięci
Ks. prof. Waldemar Chrostowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie