Odznaczenia i Nagrody

1997 rok:

Odznaczony decyzją Ministra Gospodarki Brązową Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP” w uznaniu zasług dla górnictwa i jego rozwoju.

2002 rok:

W uznaniu zasług dla rozwoju Miasta Myślibórz – uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Myśliborza.

2004 rok:

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

2006 rok:

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

2007 rok:

W uznaniu dla osiągnięć PBG S.A. i talentów menedżerskich jako s prezesa firmy przyznanie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Honorowej Statuetki Hipolita;

Uzyskał tytuł „Najbardziej ceniony menedżer spółki giełdowej” przyznany decyzją analityków i zarządzających aktywami największych polskich instytucji finansowych w rankingu Warsaw Scan2007.

2008 rok:

Uzyskał 2 miejsce w rankingu prezesów spółek wchodzących w skład WIG 20 zorganizowanym przez Gazetę Prawną.

2009 rok:

Zakwalifikowany do finałowej piątki największych osobowości kapitalizmu w Polsce, nominowany za cierpliwość, umiejętność wyławiania perełek oraz dzielenie się sukcesem i wiedzą z rodziną, w konkursie na Asa XX-lecia Kapitalizmu w Polsce, organizowanym przez Puls Biznesu;

Uzyskał tytuł Inżyniera Górnictwa II Stopnia nadany decyzją Ministra Przemysłu i Handlu, a w roku 2009 za wkład pracy na rzecz branży górniczej uzyskał tytuł „Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia”, nadany przez Ministra Gospodarki;

Uzyskał 5 miejsce za „najlepiej przygotowaną na kryzys polską firmę budowlaną” w rankingu „Liderzy Biznesu 2009″ organizowanym przez magazyn Forbes;

Odznaczony za wieloletnie wsparcie dla idei Marszów Pamięci organizowanych przez Stowarzyszenie tytułem Honorowego Członka Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem Memoramus.

2010 rok:

Odznaczony za wpływ na rozwój i promocję Wielkopolski oraz sukces gospodarczy regionu tytuł Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 1990-2010 w konkursie zorganizowanym przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Gazetę Wyborczą;

Uzyskał tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek” nadany przez Gminę Włocławek;

Uzyskał za zwycięskie wyjście z kryzysu firmy i ciągłą poprawę wyników finansowych tytuł „Najbardziej Efektywny Prezes” od magazynu „HOME&MARKET”.

2011 rok:

Odznaczony za całokształt działań, a przede wszystkim działalność charytatywną „Złoty Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta RP;

Odznaczony za wkład w rozwój wielkopolskiej koszykówki „Złota Odznaka Polskiego Związku Koszykówki” od Polskiego Związku Koszykówki;

Uzyskał za wkład pracy na rzecz branży górniczej tytuł „Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia”, nadany przez Ministra Gospodarki na wniosek Izby Gospodarczej Gazownictwa;

2016 rok:

Otrzymał od Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego nagrodę „Optime Merito Archidioecesi Posnaniensis” za zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej.

2018 rok:

Został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej;

Został nagrodzony jako „Polski Przedsiębiorca roku 2018 Gazety Polskiej Codziennie” w Kategorii Filantrop.